Dziennikarze regionalnych rozgłośni utworzyli stowarzyszenie

 

 

Zarejestrowano Stowarzyszenie Grupa 17, które zrzesza dziennikarzy rozgłośni regionalnych radia publicznego. Celem stowarzyszenia jest obrona niezależności rozgłośni regionalnych PR i włączenie się w prace nad nową ustawą medialną.

Stowarzyszanie powstało w wyniku oddolnej apolitycznej inicjatywy sygnatariuszek i sygnatariuszy „Listu Otwartego Pracownic i Pracowników Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia”. List został przesłany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także do Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. List podpisały 834 osoby. To dziennikarze, realizatorzy, technicy, informatycy, pracownicy pionów administracyjnych z 16 regionalnych rozgłośni. Jak podają w komunikacie prasowym członkowie stowarzyszenia, to około 60 procent wszystkich zatrudnionych. Deklarują, że będą współpracować z innymi stowarzyszeniami pracowników mediów publicznych i organizacjami obywatelskim i walczyć o to, „aby media służby publicznej należały do społeczeństwa i osób w nich pracujących”.

Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Lublinie. W skład zarządu weszły: Agnieszka Czyżewska Jacquemet prezeska zarządu (Radio Lublin), Agata Koss wiceprezeska zarządu (Radio Lublin), Katarzyna Kużel skarbniczka (Radio Koszalin).

Publikujemy list otwarty stowarzyszenia.

list otwarty

Wspieramy słowackich dziennikarzy!

Korzystając z przyspieszonej procedury, rząd premiera Roberta Fico rozpoczął bezprecedensową w historii słowackiej demokracji próbę przejęcia politycznej kontroli nad mediami publicznymi. Opublikowany 11 marca projekt ustawy, przewiduje zastąpienie istniejącej grupy nadawców publicznych, Radia i Telewizji Słowacji (RTVS), nowym podmiotem, Słowacką Telewizją i Radiem (STaR), którego dyrektor generalny byłby wybierany głosami rządzącej koalicji. Nowa Rada STaR składająca się z siedmiu członków, czterech z nich mianowanych przez parlament i trzech przez ministra kultury, mogłaby odwołać dyrektora generalnego bez powodu, co zapewne będzie skutkować odwołaniem dyrektora generalnego Ľuboša Machaja wybranego przez parlament w 2022 r. na okres 5 lat.

 Protestujemy przeciwko działaniom słowackiego rządu zmierzającym do podporządkowania politycznego mediów publicznych w Słowacji. Działanie to nie jest zgodne z duchem i przepisami wchodzącego w życie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Regulacja ta powstała, aby wzmocnić niezależność mediów publicznych jako odpowiedź na rosnące w różnych krajach członkowskich ich upolitycznienie. Solidaryzujemy się z pracownikami RTVS; co najmniej 1000 z nich podpisało petycję przeciwko nowemu prawu obawiając się cenzury, „orbanizacji słowackich mediów publicznych” i bezpośredniego wpływu politycznego rządu na treści programowe.

Słowackie społeczeństwo musi mieć gwarancję rzetelnej informacji, a dziennikarze gwarancję niezależności redakcyjnej ! 

Towarzystwo Dziennikarskie

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego

Warszawa 18.03.2024 r.