Czego chcemy – nasza deklaracja

Media publiczne nie są własnością dziennikarzy ani polityków. Media publiczne stanowią własność ogółu obywateli– bez względu na ich światopogląd, wyznanie lub jego brak, wyznawane wartości, przekonania polityczne, orientację seksualną czy pochodzenie.
Chcemy pracować na rzecz takich mediów publicznych, w których wartością naczelną będzie urzeczywistnianie prawa obywateli do informacji a treści będą prezentowane tak, aby to oni sami – słuchacze albo widzowie – mieli możliwość wyrobienia sobie własnego zdania. Chcemy wspierać profesjonalizm dziennikarski w tworzeniu informacji i to, by przedstawiane opinie odzwierciedlały pełne spektrum poglądów, bądź racje wszystkich stron z poszanowaniem godności każdego człowieka.
Działamy na rzecz równego traktowania wszystkich mieszkańców naszego kraju oraz pokazywania różnorodnej rzeczywistości, w której żyjemy.

Propagujemy model nowoczesnych mediów publicznych – z samodzielnością wydawcy w podejmowaniu merytorycznych decyzji w sprawie materiałów dziennikarskich i taką strukturą funkcjonowania, która poprzez budowanie buforów między zarządem a politykami, stworzy dziennikarzom warunki do niezależnej pracy. Uznajemy, że podstawowymi obowiązkami dziennikarzy mediów publicznych są rzetelność, bezstronność oraz neutralność a także działanie zgodne z zasadami etyki dziennikarskiej. Niezbędne jest należne finansowanie mediów publicznych, bo dzięki temu będą instrumentem wsparcia rozwoju społeczeństwa demokratycznego.

Uważamy, że nadszedł czas, by o takie media publiczne zaczęli zabiegać sami dziennikarze.

Uważamy, że mediom publicznym potrzebna jest wiedza i wsparcie środowisk naukowych. Dlatego będziemy zachęcać te środowiska do współpracy oraz szerzenia edukacji medialnej w Polsce.

Naszym celem jest także stworzenie precyzyjnego Kodeksu Etycznego Radia Publicznego, który powinien wyznaczyć szczegółowe standardy naszej pracy. Chcielibyśmy, żeby stał się on wzorem dla dziennikarzy mediów publicznych. Będziemy pracować nad uregulowaniem statusu dziennikarzy mediów publicznych oraz stworzeniem niezależnej od państwa rady prasowej, stanowiącej reprezentację wszystkich środowisk dziennikarskich w Polsce.
Jesteśmy dziennikarzami i twórcami związanymi z Polskim Radiem, ale jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, komu leży na sercu dobro mediów publicznych i niezależnego dziennikarstwa w Polsce.

Członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego, wrzesień 2018

 

Lista członków

ZAŁOŻYCIELE (4.01.2017):

Wojciech Dorosz, PR 3

Magdalena Łoś, PR 2

Dorota Nygren, (b. dziennikarka Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia)

Adam Suprynowicz, (b. dziennikarz PR 2)

Joanna Sławińska, PR 1

Paweł Sołtys, (b. dziennikarz PR 3)

Joanna Grotkowska, PR 2

Marcin Majchrowski, PR 2

Klaudia Baranowska, PR 2

Grzegorz Dąbrowski, PR 2

Tomasz Obertyn, (b. dziennikarz PR 2)

DOŁĄCZYLI :

Łukasz Rynkowski, (członek wspierający )

Bartosz Panek, (b. dziennikarz PR 2)

Anna Orzeł, Informacyjna Agencja Radiowa

Marcin Pesta, PR 2

Anna Dudzińska, (b. dziennikarka Polskiego Radia Katowice)

Grażyna Bochenek, (b. dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów)

Aleksandra Łapkiewicz – Kalinowska, PR 2

Ernest Zozuń, (b. dziennikarz PR 3)

Aldona Łaniewska Wołłk, PR 2

Maciej Łukasz Gołębiowski, (b. dziennikarz PR 2)

Wanda Wasilewska, Radio Poznań

Izabela Żukowska, PR 1