Członkowie Stowarzyszenia solidaryzują się z ekipą TVN

Oświadczenie członków Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego

Solidaryzujemy się z dziennikarzami TVN, którzy wykonując swoją pracę przy użyciu ukrytej kamery, zarejestrowali w reportażu świętowanie „urodzin Hitlera”. Podobnie jak sygnatariusze listu otwartego dziennikarzy w tej sprawie (http://wyborcza.pl/7,95891,24209475,bez-wolnych-mediow-dziennikarstwo-jest-tylko-przedluzeniem.html), protestujemy przeciwko kolejnym działaniom służb państwowych wymierzonym w media jak też przeciwko insynuacjom wobec ekipy TVN. Zwracamy uwagę, że już po raz drugi służby państwowe podejmują bardzo kontrowersyjne kroki wobec dziennikarzy, by potem się z nich wycofać. W marcu tego roku policja najpierw weszła do mieszkania naszej radiowej koleżanki Anny Rokicińskiej, przeszukała je i zakuła dziennikarkę w kajdanki na oczach małych dzieci, a potem oświadczyła, że doszło do błędu. Dziennikarzowi TVN Piotrowi Wacowskiemu najpierw prokuratura wręczyła w mieszkaniu zarzuty o propagowanie nazizmu i wezwała go na przesłuchanie, a potem oświadczyła, że było to „przedwczesne”. Wolne media to warunek demokratycznego państwa. Społeczna kontrola sprawowana przez media nie może się skutecznie odbywać pod naciskiem podobnych działań. Te mogą być bowiem odczytane jako próba zastraszania mediów. Dziennikarze TVN zwrócili uwagę opinii społecznej na poważny problem, jakim jest narastanie i propagowanie nazizmu w Polsce. Wspieramy nasze koleżanki i kolegów.

Członkowie Stowarzyszenia 26.11.18  (pełna lista na stronie radiowcy.org.pl)

Oświadczenie w sprawie programu „Trójka na poważnie” 7.11.2018

Jesteśmy oburzeni tym, co zaszło w audycji „Trójka na poważnie” na antenie Programu III Polskiego Radia 7 listopada. Jeden z gości red. Wojciecha Reszczyńskiego nazwał śp. prof. Władysława Bartoszewskiego „bydlakiem”, a prowadzący, doświadczony dziennikarz radiowy i telewizyjny nie zareagował. Jesteśmy dalecy od tego, by ograniczać swobodę wypowiedzi, czy odbierać komukolwiek prawo do krytycznej oceny osób i wydarzeń. Ale debata na antenie publicznego radia powinna odbywać się z poszanowaniem godności wszystkich osób, także zmarłych. Za jakość tej debaty odpowiedzialni są zaś dziennikarze, dlatego naruszanie godności innych powinno spotykać się z reakcją i dystansowaniem się od tego typu wypowiedzi. Protestujemy przeciwko tak drastycznemu obniżaniu standardów pracy dziennikarskiej i prosimy władze Polskiego Radia o zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Warto być przyzwoitym!
Zarząd SDiTRP 09.11.18
Wojciech Dorosz
Dorota Nygren
Marcin Majchrowski

Oświadczenie w sprawie publikacji portalu Onet.pl i komentarza rzeczniczki PiS Beaty Mazurek

Wolne media są jednym z filarów demokratycznego społeczeństwa, a jednym z zadań dziennikarzy jest patrzenie władzy na ręce. Każdej władzy. Nawiązując do publikacji portalu Onet.pl, pt. „Afera taśmowa, kelnerzy obciążają Morawieckiego” i komentarza w tej sprawie na Twitterze rzeczniczki PiS Beaty Mazurek, stanowczo sprzeciwiamy się sugestiom jakoby dziennikarze mieli związek ze światem przestępczym, bez podania dowodów na poparcie tego. Nasz sprzeciw budzi także używanie określeń typu „niemiecki Onet”, co może wywoływać nastroje nienawistne na tle narodowościowym. Apelujemy do władz o odnoszenie się z szacunkiem do pracy dziennikarzy wykonujących zawód zaufania publicznego i o merytoryczne odnoszenie się do treści zawartych w rzetelnych materiałach dziennikarskich. Uważamy, że tylko spokojna i merytoryczna debata może służyć budowaniu zaufania społecznego, zarówno w stosunku do polityków jak i dziennikarzy.

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego
Wojciech Dorosz
Dorota Nygren
Marcin Majchrowski
Warszawa, 2.10.2018

Czego chcemy – nasza deklaracja

Media publiczne nie są własnością dziennikarzy ani polityków. Media publiczne stanowią własność ogółu obywateli– bez względu na ich światopogląd, wyznanie lub jego brak, wyznawane wartości, przekonania polityczne, orientację seksualną czy pochodzenie.
Chcemy pracować na rzecz takich mediów publicznych, w których wartością naczelną będzie urzeczywistnianie prawa obywateli do informacji a treści będą prezentowane tak, aby to oni sami – słuchacze albo widzowie – mieli możliwość wyrobienia sobie własnego zdania. Chcemy wspierać profesjonalizm dziennikarski w tworzeniu informacji i to, by przedstawiane opinie odzwierciedlały pełne spektrum poglądów, bądź racje wszystkich stron z poszanowaniem godności każdego człowieka.
Działamy na rzecz równego traktowania wszystkich mieszkańców naszego kraju oraz pokazywania różnorodnej rzeczywistości, w której żyjemy.

Propagujemy model nowoczesnych mediów publicznych – z samodzielnością wydawcy w podejmowaniu merytorycznych decyzji w sprawie materiałów dziennikarskich i taką strukturą funkcjonowania, która poprzez budowanie buforów między zarządem a politykami, stworzy dziennikarzom warunki do niezależnej pracy. Uznajemy, że podstawowymi obowiązkami dziennikarzy mediów publicznych są rzetelność, bezstronność oraz neutralność a także działanie zgodne z zasadami etyki dziennikarskiej. Niezbędne jest należne finansowanie mediów publicznych, bo dzięki temu będą instrumentem wsparcia rozwoju społeczeństwa demokratycznego.

Uważamy, że nadszedł czas, by o takie media publiczne zaczęli zabiegać sami dziennikarze.

Uważamy, że mediom publicznym potrzebna jest wiedza i wsparcie środowisk naukowych. Dlatego będziemy zachęcać te środowiska do współpracy oraz szerzenia edukacji medialnej w Polsce.

Naszym celem jest także stworzenie precyzyjnego Kodeksu Etycznego Radia Publicznego, który powinien wyznaczyć szczegółowe standardy naszej pracy. Chcielibyśmy, żeby stał się on wzorem dla dziennikarzy mediów publicznych. Będziemy pracować nad uregulowaniem statusu dziennikarzy mediów publicznych oraz stworzeniem niezależnej od państwa rady prasowej, stanowiącej reprezentację wszystkich środowisk dziennikarskich w Polsce.
Jesteśmy dziennikarzami i twórcami związanymi z Polskim Radiem, ale jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, komu leży na sercu dobro mediów publicznych i niezależnego dziennikarstwa w Polsce.

Członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego, wrzesień 2018

 

Lista członków

ZAŁOŻYCIELE (4.01.2017):

Wojciech Dorosz, PR 3

Magdalena Łoś, PR 2

Dorota Nygren, Informacyjna Agencja Radiowa

Adam Suprynowicz,  PR2

Joanna Sławińska, PR 1

Paweł Sołtys, PR 3

Joanna Grotkowska, PR 2

Marcin Majchrowski, PR 2

Klaudia Baranowska, PR 2

Grzegorz Dąbrowski, PR 2

Tomasz Obertyn, PR 2

Róża Światczyńska, PR 2

 

DOŁĄCZYLI :

Anna Szewczuk – Czech, Radiowe Centrum Kultury Ludowej

Joanna Szwedowska, ( członek wspierający)

Łukasz Rynkowski, (członek wspierający )

Bartosz Panek, PR 2

Sylwia Hejj, PR 3

Anna Orzeł, Informacyjna Agencja Radiowa

Marcin Pesta, PR 2

Monika Gniewaszewska, Informacyjna Agencja Radiowa

Anna Dudzińska, PR Katowice, IAR

Grażyna Bochenek, PR Rzeszów

Aleksandra Łapkiewicz – Kalinowska, PR 2

Ernest Zozuń, PR3

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaliśmy nagrodę od szwedzkich dziennikarzy

Ta nagroda dodała nam skrzydeł. Zaledwie kilka miesięcy po zawiązaniu stowarzyszenia, zauważyli nas szwedzcy dziennikarze.  Stypendium Pen2Pen wręczane jest przez oddział stowarzyszenia szwedzkich dziennikarzy w regionie Örebro dla tych koleżanek i kolegów, którzy „pracują w warunkach zagrożenia i zastraszenia”. W roku 2017 zostało przyznane nam.

Szwedzcy dziennikarze napisali, że doceniają tworzące się stowarzyszenie „W dowód uznania za tę niezachwianą wolę i odwagę, które są konieczne do walki o wolność słowa i niezależność dziennikarską w kraju, gdzie wolność dziennikarska jest poważnie zagrożona”.

Jak powiedziała szwedzkiej telewizji publicznej SVT Ulrika Lindahl z komitetu przyznającego nagrodę, wolność słowa i wolność prasy to wartości których nigdy nie możemy uznawać jako dane raz na zawsze. „To walka, którą musimy podejmować każdego dnia i dlatego tą nagrodą chcemy pomóc tym, którzy w Polsce działają na rzecz niezależności dziennikarskiej. Polska jest przecież członkiem UE a jednak widzimy jak sytuacja się rozwija. To bardzo niepokojące, dlatego chcemy zwrócić na to uwagę”.

Zarząd Stowarzyszenia w odpowiedzi na przyznanie stypendium, wydał oświadczenie o następującej treści:

„Od upadku komunizmu nie ustaje dyskusja o tym jak mają funkcjonować media publiczne w Polsce. Jednak od ram prawnych, dużo ważniejsza jest determinacja samych dziennikarzy, by działać na rzecz interesu publicznego. Ważne, by mieli świadomość swoich praw i obowiązków oraz by te były jasno określone i przestrzegane. Zdecydowaliśmy się więc na podjęcie inicjatywy, która ma spowodować stworzenie precyzyjnych standardów dziennikarskich dla radia publicznego oraz wpłynąć na większe zaangażowanie w ich przestrzeganie.  Zdajemy sobie sprawę, że to może być długotrwały proces wymagający wielu konsultacji, ale uważamy, że dziennikarze powinni wziąć inicjatywę we własne ręce. Chcemy bowiem integrować środowisko dziennikarzy mediów publicznych wokół standardów, a nie poglądów.
W najbliższym czasie przedstawimy naszym radiowym koleżankom i kolegom projekt kodeksu etyki dziennikarskiej. Sądzimy, że  precyzyjne określenie granic, które powinny wyznaczać pole naszej działalności i niezależności, pomoże w pracy. Chcemy wciągnąć do współpracy ludzi o zróżnicowanym światopoglądzie, ale uznających te same standardy, co my. Liczymy na dyskusję i zaangażowanie dziennikarzy oraz na to, że uzgodniony kształt kodeksu, zostanie kiedyś zaakceptowany także przez naszych pracodawców. Wyróżnienie naszej inicjatywy przez Państwa  Örebro läns journalistdistrikt,  jest ogromnym wsparciem już na początku drogi . Szczególnie, że jednym z wzorów na którym będziemy się opierać, jest kodeks etyki zawodowej szwedzkiego radia publicznego. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za dostrzeżenie nas i okazane nam wsparcie – jesteśmy zaszczyceni!”

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego: Wojciech Dorosz, Dorota Nygren, Marcin Majchrowski.

Wysokość stypendium w 2017 roku to 24 tys. koron (ok. 10 tys. zł).

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/polsk-journalistorganisation-tilldelas-stipendie-fran-orebro

 

 

 

Ważne linki

 

Obserwatorium demokracji

http://obserwatoriumdemokracji.pl/temat/media-publiczne/

 

Pakt na rzecz mediów publicznych

http://www.mediapubliczne.org.pl/

 

Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie Uniwersytetu Wrocławskiego

https://pl.ejo-online.eu/obserwatorium

 

Międzynarodowa koalicja dziennikarzy na rzecz wspierania etyki dziennikarskiej

https://ethicaljournalismnetwork.org/

Światowe Stowarzyszenie nadawców publicznych Public Media Alliance

https://www.publicmediaalliance.org/

KARTA ETYCZNA MEDIÓW

podpisana w marcu 1995 r. przez przedstawicieli mediów w Polsce

Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy, szanując niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, przyjmują tę kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą następującymi zasadami:

ZASADĄ PRAWDY – co znaczy, że dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, sumienne i bez zniekształceń relacjonują fakty w ich właściwym kontekście, a w razie rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie dokonują sprostowania.

ZASADĄ OBIEKTYWIZMU – co znaczy, że autor przedstawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne punkty widzenia.

ZASADĄ ODDZIELENIA INFORMACJI OD KOMENTARZA – co znaczy, że wypowiedź ma umożliwiać odbiorcy odróżnienie faktów od opinii i poglądów.

ZASADĄ UCZCIWOŚCI – to znaczy działanie w zgodzie z własnym sumieniem i dobrem odbiorcy, nieuleganie wpływom, nieprzekupność, odmowę działania niezgodnego z przekonaniami.

ZASADĄ SZACUNKU I TOLERANCJI – czyli poszanowania ludzkiej godności, praw, dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia.

ZASADĄ PIERWSZEŃSTWA DOBRA ODBIORCY – co znaczy, że podstawowe prawa czytelników, widzów i słuchaczy są nadrzędne wobec redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców.

ZASADĄ WOLNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI – co znaczy, że wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje.

Sygnatariusze tej Karty powołują Radę, która strzec będzie powyższych zasad publicznie orzekając w sprawach przestrzegania Karty i dokonując interpretacji jej zapisów. Sygnatariusze zobowiązują się również do upowszechnienia treści Karty, informacji o prawie składania skarg do Rady i niezwłocznego ogłaszania orzeczeń Rady. Skład Rady, tryb jej powoływania oraz zasady działania ustali zebranie upełnomocnionych przedstawicieli sygnatariuszy karty.

W dniu 29 marca 1995 roku Kartę Etyczną Mediów podpisali:

 1. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – Marian Podkowiński
 2. Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Andrzej Sawicki
 3. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy – Maciej Łętowski
 4. Przewodnicząca Syndykatu Dziennikarzy Polskich – Anna Borkowska
 5. Prezes Związku Zawodowego Dziennikarzy – Piotr Górski
 6. Prezes Telewizji Polskiej S.A. – Wiesław Walendziak
 7. Prezes Polskiego Radia S.A. – Krzysztof Michalski
 8. Telewizja POLSAT – podpis grupowy: -Bogusław Chrabota i Barbara Pietkiewicz-Trzeciak
 9. Prezes Unii Wydawców Prasy – Michał Komar
 10. Prezes Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych- Jan Dworak
 1. Prezes Stowarzyszenia Polskiej Prywatnej Radiofonii – Wojciech Reszczyński
 2. Duszpasterz środowisk twórczych – ks. bp Wiesław Niewęgłowski
 3. Przewodniczący Związku Zawodowego Dziennikarzy Telewizyjnych – Mariusz Jeliński.