APEL STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY I TWÓRCÓW RADIA PUBLICZNEGO

 

Apelujemy do polityków, aby opuścili siedziby mediów publicznych okupowane w ramach “interwencji poselskiej”. Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa są własnością całego społeczeństwa, a nie polityków! Protestujemy przeciwko destabilizowaniu pracy dziennikarzy i poddawaniu ich politycznej presji.

Od kilku dni trwa “interwencja poselska” polityków niegodzących się na zmiany w mediach publicznych. Forma tej interwencji wykracza daleko poza zasady przewidziane w prawie.  Budynki mediów publicznych stały się miejscem politycznej walki. Często dochodzi do przemocy.

Uniemożliwiana lub utrudniana jest praca dziennikarzy.

Sposób, w jaki minister kultury zmienił kierownictwa mediów publicznych, stał się przedmiotem sporu polityków. Dziennikarze jednak nie mogą być zakładnikami konfliktu politycznego. Akcje prowadzone przez polityków w tej sprawie powinny toczyć się z dala od budynków i redakcji mediów publicznych. Spór ten powinien przynieść rozwiązania, które przywrócą mediom publicznym należny szacunek i zaufanie ich odbiorców: odizolują je od wpływów politycznych i zapewnią warunki do rzetelnego wypełniania misji w dziedzinie informacji, debaty publicznej i kultury. Oczekujemy rozwiązań określających apolityczny mechanizm wyłaniania kierownictw poszczególnych spółek. Oczekujemy wprowadzenia w życie zasad finansowania niezależnych od układu politycznego, pozwalających na realizację zadań mediów publicznych.

Apelujemy o jak najszybsze uchwalenie nowej ustawy o mediach publicznych, która będzie gwarantowała im bezpieczeństwo i apolityczność i która będzie przystawała do rzeczywistości medialnej XXI wieku.

Manifestacje i wiece polityczne w budynkach mediów publicznych pogłębiają jedynie niepewność ich funkcjonowania, a także zaogniają sytuację. To nie służy rzetelnej debacie o mediach publicznych wypełniających swoje obowiązki wobec czytelników, słuchaczy i widzów.

 

Członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego

Warszawa, 28 grudnia 2023 r.